●  سرور آموزش ارتباطی با ایمیل سرور دانشکده ندارد و اطلاعی رسانی سرور آموزش مانند ارسال نمرات و غیره منحصرا به ایمیلی که شما در سامانه آموزش وارد نمو ده اید ارسال می گردد
 
چناچه مایلید که همواره ایمیلهای دانشگاهی شما  مستقیما به ایمیل دائمی شما به طور اتوماتیک فوروارد گردد تا مجبور نباشید برای هر ایمیل جداگانه لاگین نمایید ،  یک بار  لاگین نموده و با استفاده از گزینه Automatically-Forward  آدرس ایمیل دائمی خود را مقابل عبارت :TO   وارد نمایید  و سپس فقط  گزینه  Forward□   را انتخاب نمایید 
چنانچه این فوروارد را انجام دهید همواره  کلیه  ایمیلهای ارسالی به شما و همچنین  اطلاعیه های آموزشی دانشگاه  به ایمیل دائمی شما فوروارد می گردد و هرگز هیچ اطلاعاتی را از دست نخواهید داد
  آدرسهای پست الکترونیک در سامانه های دیگر دانشگاه ثبت شده و به هیچ وجه قابل تغییر نیستند و در هر زمان به هر دلیل که  دانشجو نباشید حذف خواهند شد
 نام کاربری یا username شما درهمین صفحه در وب سایت شخصی شما قابل مشاهده می باشد  برای لاگین نمودن تنها نام کاربری که   قبل از @ وجود دارد را وارد نمایید و احتیاج به وارد نمودن آدرس کامل پست الکترونیک نیست
رمز عبور در ابتدا شماره شناسنامه می باشد در صورت لزوم  برای تغییر رمز قبل از لاگین نمودن از طریق وب سایت دانشکده  اقدام نمایید
● دانشجویانی که فارغ التحصیل می شوند و یا به هر دلیلی دیگر دانشجو نباشند ایمیل آنها حذف می گردد (جهت ارتباط داشتن با دانشگاه و دریافت  ایمیل با دامنه  alum.sharif.edu می توانید از طریق انجمن فارغ التحصیلان اقدام نمایید
● جهت هرگونه اشکال و یا راهنمایی می توانید  از مسئول محترم سایت دانشکده  کمک بگیرید.


Student number
WEB ADDRESS
85301076
86300746
86300819
87300618
87300686
87300748
87300761
87300772
88300547
89300419
89300957
89301772
89301772
89302358
89302411
90302204
90302226
91300238
91300249
91300251
91300262
91300273
91300284
91300295
91302014
91302122
91302144
92300264
92300275
92300286
92300597
92300604
92300615
92300626
92300637
92300648
92300659
92300661
92300672
92300683
92300694
92300701
92300712
92300734
92300745
92300756
92302338
92302351
93300436
93300447
93300458
93300469
93300822
93300844
93300855
93300866
93300877
93300888
93300899
93300917
93300928
93300939
93300941
93300952
93300963
93300974
93300985
93300996
93301002
93301013
94300268
94300749
94300762
94300773
94300784
94300795
94300802
94300813
94300824
95300056
95300067
95300559
95300561
95300572
95300583
95300594
95300601
95300612
95300623
95300634
96300358
96300369
96300393
96300614
96300625
96300636
96300647
96300658
96300669
96300671
96300682
96300693
96302112
97300351
97300779
97300781
97300792
97300808
97300819
98300342
98300353
98300364
98300375
98300404
98301722
98301766
98301806