Login FormHome

بسمه تعالی

سومین کارگاه پرتوهای کیهانی در روزهای 19 تا 21 شهریور ماه امسال در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

 

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

توجه: در صورت غیر فعال بودن این صفحه از chrome browser یا firefox browser استفاده کنید.


Last Updated ( Thursday, 25 July 2013 08:53 )