بایگانی دسته: اخبار گروه

چارچوب دلتای ان – کتاب جدید در حوزه کیهان شناسی

دکتر علی اکبر ابولحسنی از دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و دکتر حسن فیروزجاهی از پژوهشکده نجوم دانش های بنیادی به همراه همکارانشان در ژاپن آتسوشی ناروکو Atsushi Naruko از دانشگاه توهوکو و میسائو ساساکی Misao Sasaki از دانشگاه کیوتو کتاب جدیدی را در حوزه کیهان شناسی اولیه به نام چارچوب دلتای ان -deltaN در نظریه اختلال کیهانی در انتشارات world scientific چاپ خواهند کرد.

https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10953#t=aboutBook

نظریه تورم کیهانی که پارادایم غالب برای توصیف کیهان اولیه است علاوه بر حل مسئله افق و تختی در کیهان اولیه چارچوبی را برای تولید اختلالات اولیه در کیهان که بذر ساختارهای بزرگ مقیاس کیهان اخیر است را پیش بینی می کند.

آمار این اختلالات توسط بسط اختلالی معادلات میدان و کوانتومی کردن میدان ها به دست می آید. این روش سنتی محاسبات را می توان برای محاسبه آمار سه نقطه ای و بالاتر نیز استفاده کرد و لی این محاسبات به شدت دشوار هستند و برای مدل های کمی پیچیده تر تورمی امکان ناپذیر!!

روش delta N که ایده اولیه آن از میسائو ساساکی در دهه 90 بوده است از محاسبات نسبیت عامی برای بررسی مدهای اختلالی در بزرگ مقیاس استفاده می کند و محاسبات آماری را به شدت ساده می کند. از این رو این چارچوب محاسباتی می تواند برای بررسی مدل های پیچیده تورمی استفاده شود. ابولحسنی و فیروزجاهی که از مهم ترین محققان در این حوزه هستند به همراه پیشگام این حوزه ساساکی و همکارش ناروکو در کتاب جدیدشان که امسال چاپ خواهد شد، جوانب این چارچوب علمی را بررسی کرده اند.

کارگاه آشنایی با کدهای کیهان‌‌‌شناسی و مدل سازی داده

به اطلاع می‌رساند قرار است دو کارگاه آموزشی برای دانشجویان و پژوهشگران کیهان‌شناسی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود:

۱- کارگاه آشنایی با کدهای کیهان‌‌‌شناسی CosmoMC و CAMB

از طریق لینک زیر می‌توانید اطلاعات این کارگاه را مشاهده و ثبت نام نمائید:

۲- کارگاه مدل‌سازی داده

از طریق لینک زیر می‌توانید اطلاعات این کارگاه را مشاهده و ثبت نام نمائید:

دفاع از رساله دکتری

آزمون های رصدی گرانش تعمیم یافته (ماگ) و گرانش غیرموضعی با استفاده از دینامیک کهکشان ها

Observational tests of MOdified Gravity (MOG) and Non-Local gravity with galaxies’ dynamic

محمد حسین ژولیده حقیقی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

استاد راهنما: سهراب راهوار

استاد راهنمای همکار: جان موفات (موسسه فیزیک نظری پریمیتر -کانادا)

به زمان  و مکان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

سه شنبه 24 بهمن ماه 1396، ساعت 16:00

دانشکده فیزیک، آمفی تئاتر (تالارجناب)

دفاع از رساله دکتری

تشکیل ساختار و دینامیک کهکشانی در گرانش تعمیم یافته (ماگ)

Structure Formation and Galactic Dynamics in Modified Gravity (MOG)

هاجر وکیلی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: سهراب راهوار

استاد راهنمای همکار: پاول کروپا (دانشگاه بن – آلمان)

استاد مشاور: سید محمد صادق موحد (دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی)

به زمان  و مکان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

یکشنبه 15 بهمن ماه 1396، ساعت 18:00

دانشکده فیزیک، آمفی تئاتر (تالارجناب)

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

تولید ذره در جهان اولیه: از مدل تورمی تا بازگرمایش

Particle Production: From Inflationary era to reheating

مهرداد فروتن مهر (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: علی اکبرابولحسنی

به زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

  

       شنبه 30 دی ماه 1396، ساعت 15:00

 دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

تقارن های هم تافته و فضاهای هیلبرت آن ها

Symplectic Symmetries and their associated Hilbert spaces

غزاله اصغری (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: سهراب راهوار

استاد راهنمای همکار: محمدمهدی شیخ‌جباری (پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی)  

به زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

       شنبه 30 دی ماه 1396، ساعت 13:30

 دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

Master thesis – SUT – Weekly Cosmology Seminar

گرانش تعمیم یافته از نظریه تا رصد

Modified Gravity From Theory to Observation

محمد علی اسلامی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: شانت باغرام

استاد راهنمای همکار: نیما خسروی (دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی)  

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

به زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

Abstract: The observations of the cosmic background radiation and large-scale structures show that the standard cosmological model is in good agreement with observational data. The standard model is based on the cosmological constant, dark matter, and Gaussian, nearly scale-invariant, adiabatic, and isotropic initial conditions. Although this model has been phenomenologically successful, but the problems of dark energy, dark matter, missing baryons and early universe remain unresolved. One of the most important theoretical questions in cosmology is whether the cosmological constant is the reason for accelerated cosmic expansion. In other words, is Einstein gravity the correct theory on the cosmic scale or does it needs to be modified? The purpose of this thesis is to theoretically examine modified gravity models that satisfy local gravity constraints, have background solutions with accelerated expansion. We then examine the perturbation theory of these models and, in particular, models that add extra degrees of freedom. As a specific example, we study uberLCDM which is a cosmological model inspired from the lately proposed ensemble theory of gravity. We have calculated the cosmic perturbations, and specifically the growth function and growth rate for this new model.

       

 

شنبه 23 دی ماه 1396، ساعت 15:00

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

Astrobiology Course in Physics Department

In the next semester – Winter Spring 2018, an Astrobiology course will be taught by Dr. Rahvar  in Physics Department of Sharif University. Those who want to take the course please send an email to amouzesh[AT]physics.sharif.edu  for pre-registration.

The two main topics of the lecture is:
1- Detection of Exoplanets
2- Origin of Life: Non-equilibrium Thermodynamics approach.
4th-year Undergraduate and graduate students can register in this course. Needs knowledge in Astrophysics and Thermodynamics.

Magneto-Hydrodynamic Course

In the upcoming Spring semester, Dr. Raphael Raynaud  from IPM, will present a course on   Magneto-Hydrodynamic for B.Sc and Master students in Physics Department of Sharif University.
The course pre-registration will be done via department office and Ms. Yaghoubi.
The time-schedule of class can be fixed later by the mutual agreement of instructor and students.
Details:

Dynamo theory
Raphaël Raynaud

1. Description
Magnetic fields are observed in various astrophysical objects like galaxies, stars and planets that, quoting Keith Moffatt (1978), “it is probably safe to state that a magnetic field is a normal accompaniment of any cosmic body that is both fluid (wholly or in part) and rotating”. It is currently believed that most cosmic magnetic fields that we observe have been, and still are, continuously created by an electromagnetic inductive process known as the dynamo effect. This course is intended to be an introduction to the dynamo theory with a particular focus on direct numerical simulations, leading up to present-day research questions.
2. Prerequisites
Students are assumed to have basic knowledge in vector analysis, linear algebra, elementary theory of differential equations, complex variables and elements of fluid mechanics and electrodynamics (Maxwell’s equations). Programming notions with the Python language may be useful. Note that the course will be in English.
3. Organization
This is intended to be a lecture course, but short oral presentations (in English) are envisaged. Depending of the computing facilities, hands-on sessions with the 3D MHD spherical shell code MagIC can be organized. If not, data set can be provided to learn basic post-processing tasks.