سمینار ۱ : یک مدل تورّمی با سه میدان نرده ای، با فرض سنگین بودن دو مُد

حامد منوچهری کوشا (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲ : فرمولبندی نظریه میدان‌های کوانتمی در فضا-زمان غیر تخت و کاربردهای آن در نظریه اختلالات کیهان‌شناسی

احسان ابراهیمیان (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

درفصل تابستان سمینارها ۱۰ صبح برگزار خواهد شد!

چکیده سمینار اول: مدل‌های ساده‌ی تورّم، یعنی مدل‌های تک‌میدانه نرده‌ای غلتش آهسته، ساده‌ترین راه حل ها را برای مسائل افق و تختی که در کیهان‌شناسی استاندارد با آن‌ها روبرو بودیم ارائه داده، و توضیح زیبایی از منشأ اختلالات اولیه انحنا، با یک طیف توان تقریباً مقیاس ناوردا، در اختیار ما می‌گذارند. اگرچه این  پیش‌بینی‌ها امروزه کاملاً در تطابق با مشاهدات هستند، امّا مشاهدات احتمالی آینده درباره وابسته به مقیاس بودن طیف توان، و یا ناگوسیت های بزرگ ما را مجبور خواهند کرد که این تصویر ساده را کنار گذاشته، و به سراغ مدل‌هایی از تورّم برویم که در آن خودجفتیدگی‌های نابدیهی و یا درجات آزادی اضافه، بر روی اختلالات انحنا اثر بگذارند.

ساده‌ترین دسته از نظریه‌هایی که از مدل‌های ساده تک میدانه فراتر می‌روند، مُدل‌هایی هستند که در آن مُدهای بی‌دررو(یا به طور معادل مُدهای گلدستون بوزون) با میدان‌های سنگین نرده‌ای  برهمکنش می‌کنند. در این سمینار مختصراً راجع به مدلی تورّمی بحث می‌کنیم که سه میدان نرده‌ای دارد و کنش میدان گلدستون بوزون را در حدّی که نظریه میدان مؤثر برقرار باشد(یعنی دو مُد دیگر سنگین باشند)، به دست می‌آوریم.

 

چکیده سمینار دوم: مطابق نظریه نسبیت عام، متریک زمینه فضازمان تحت تاثیر ماده موجود در آن می‌تواند غیر تخت باشد. از طرف دیگر فرمول‌بندی‌ها و روشهای محاسباتی معمول، برای نظریه میدان‌های کوانتمی در فضای تخت ساخته و پرداخته شده‌اند و بعضاً تعمیم مستقیم و ساده‌ای برای نظریه میدان کوانتمی در فضازمانِ خمیده داده شده ندارند. موضوع فرمول‌بندی‌ نظریه میدان در فضازمان غیر تختِ دلخواه علاوه بر مباحث نظری جالب، کاربردهای مختلفی نیز در مدلهای فیزیکی مانند کیهان‌شناخت جهان اولیه، به ویژه دوره تورم کیهانی، و همچنین مسائلی نظیر فیزیک سیاه‌چاله‌ها دارد. در این پایان‌نامه مرور و جمع‌بندی بر فرمول‌بندی نظریه میدانهای کوانتمی در متریک زمینه کیهان‌شناختی خواهیم پرداخت و تبعات احتمالاً مشاهده‌پذیر این فرمول‌بندی‌ها را بر افت و خیزهای تابش ریزموج کیهان بررسی خواهیم کرد.

 

یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول، کلاس فیزیک ۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.