کلاس درس

آشنایی با کیهان

استاد بهرام مشحون

 

طرح درس

درسنامه:

درسنامه فصل‌های اول تا پانزدهم

تمرین‌ها:

سری اول (ویرایش جدید): موعد تحویل شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سری دوم: موعد تحویل یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سری سوم: موعد تحویل یکشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹

سری چهارم: موعد تحویل یکشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹

سری پنجم: موعد تحویل شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹

سری ششم: موعد تحویل شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ 

سری هفتم: موعد تحویل دوباره تمدید شد: پنج شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹

سری هشتم: موعد تحویل دوباره  تمدید شد: پنج شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹

سری نهم: موعد تحویل دوباره تمدید شد: پنج شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹

سری دهم: موعد تحویل دوباره تمدید شد: پنج شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹

موعد تحویل درس مقاله (term-paper): پنج شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹

نتایج:

نمره‌های تمرین و نهایی (آخرین به روزرسانی ۱۹ مرداد ، ساعت ۱۰:۳۰)

برای اطلاعات بیشتر یا سوال در مورد درس و نتایج از طریق ایمیل با استاد مشحون تماس بگیرید و در مورد تمرین‌ها نیز با دستیاران آموزشی.

ویدئوها: