جنگل آلفای لیمان

این هفته آقای شانت باغرام دربارهٔ موضوع زیر سمینار خواهند داد:

Title:
Lyman-alpha forest
Abstract:
In this talk we will review the concept of Lyman-alpha forest, and show its importance as a cosmological probe to know about the content of universe, structure formation and a dark matter tracer etc. Then briefly we will present the capability of Lyman -alpha as a cosmological observation to solve the Dark energy problem and discuss the possible connection of this probe with our work in Modified gravity-Dark energy models.

این سمینار در روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۸ برگزار خواهد شد. لازم به یادآوری است که سمینارهای این نیم‌سال مانند نیم‌سال پیش در ساعت ۱۵ سه‌شنبه‌ها در اتاق ۵۱۷ (اتاق قطب علمی در طبقهٔ پنجم) برگزار می‌شوند.

آشکارسازی سیاهچاله در سامانهٔ دوتایی با ریزهمگرایی

از این هفته به بعد سمینارهای هفتگی پی گرفته خواهند شد. بر اساس برنامهٔ دانشکدهٔ فیزیک، این سمینارها از ساعت ۱۷ تا ۱۸ سه‌شنبه‌ها در اتاق ۵۱۷ برگزار می‌شوند.

این هفته آقای احمد مهرابی به طور آزمایشی سخنرانی دفاع از پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد خود را اجرا خواهند کرد. موضوع این سخنرانی این است:

Detection of BH in a binary system with gravitational microlensing
Ahmad Mehrabi

این سمینار در روز سه‌شنبه هفتم مهر در ساعت ۱۷ در اتاق ۵۱۷ دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.

مشخصه‌های اختلال در سوختیک تشدیدی

سمینار این هفته را خانم صدیقه سجادیان ارائه خواهند داد و در آن به مرور مقالهٔ تازهٔ زیر خواهند پرداخت:

Title:
Characterization of the Resonant Caustic Perturbation

Author:
Sun-Ju Chung

همچنین ایشان گزارشی از کارهایشان را دربارهٔ آشکارسازی سیاره‌ها به روش سوختیک ارائه خواهند داد.

این سمینار همانند پیش در روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ در ساعت ۹ صبح در اتاق ۵۱۷ دانشکدهٔ فیزیک برگزار می‌شود.

سخنرانی دکتر بهرام مبشر: کیهان‌شناسی در دوران تلسکوپ‌های بزرگ

دکتر بهرام مبشر، استاد دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید، در روزهای ۱۵ و ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ در پژوهشگاه دانشهای بنیادی سخنرانی خواهند داشت.

Title:
Cosmology in the age of large telescopes

این سخنرانی در روز یکشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۹ تا ۱۲ و روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ در پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزار خواهد شد.

همچنین ایشان در روز چهارشنبه ۱۱ شهریور نیز سخنرانی دیگری در ساعت ۱۲ در پژوهشگاه خواهند داشت.

اطلاعیهٔ این سخنرانی‌ها در وبگاه پژوهشکدهٔ نجوم پژوهشگاه هم موجود است.

مونته‌کارلوی زنجیر مارکوف و تخمین پارامترهای کیهان‌شناسی

سمینار این هفته را آقای نادر شکیبا و خانم آناهیتا علوی دربارهٔ موضوع زیر برگزار خواهند کرد:

Tile:
Markov chain Monte Carlo and cosmological parameters estimation
Abstract:
Monte Carlo methods can be considered as any method which generates a set of suitable random numbers. These methods are aimed at either generating samples from a given probability distribution P(x). In this presentation, we used these methods for estimating some cosmological parameters.

این سمینار در روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۸۸ در ساعت ۹ صبح در اتاق ۵۱۷ برگزار خواهد شد.

تغییر رنگ در ریزهمگرایی بر اثر گذر سوختیک چشمه‌های گسترده

سمینار این هفته را خانم مریم حبیبی دربارهٔ موضوع زیر برگزار خواهند کرد:

Title:
Chromaticity in microlensing by caustic crossing of extended sources

این سمینار روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۳۸۸ در ساعت ۹ صبح در اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

ویژگی‌های سینماتیکی کهکشان‌های کم‌نور اولیه

سمینار این هفته را آقای احسان ک. دربارهٔ «ویژگی‌های سینماتیکی کهکشان‌های کم‌نور اولیه» برگزار خواهند کرد.

Title:
Kinematic properties of faint early-type galaxies
Abstract:
We present velocity dispersion for about 40 faint early type galaxies in the core of the Coma cluster, spanning -20<M_R<-15 mag. We examine the L-/sigma relation for our sample and compare it with the other elliptical galaxies from the literature.

این سمینار در روز یک‌شنبه ۲۱ تیر ۱۳۸۸ در ساعت ۱۰ صبح در اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک (طبقهٔ پنجم) برگزار خواهد شد. همچنین در این روز دربارهٔ زمان مناسب برای سمینارها در تایستان گفتگو خواهد شد.

به خاطر وجود غبار زیاد در هوای تهران و تعطیلی دانشگاه‌های تهران در روز سه‌شنبه و چهارشنبه، زمان سمینار به این تاریخ تغییر یافته است.

مروری بر گردهم‌آیی آزمون گرانش و فیزیک گرانشی

این هفته آقای شانت باغرام مروری خواهند داشت بر گردهمایی «آزمون گرانش و فیزیک گرانشی» که به تازگی در دانشگاه کیس وسترن برگزار شد. چکیدهٔ سمینار آقای باغرام را در زیر می‌بینید:

Abstract:
Recently, in May 18-21 , 2009 in Case Western University  a workshop was held about
tests of gravity and gravitational physics,with the purpose of inspiration theorists to propose further tests of both classical and quantum gravitational physics, whether in the laboratory or in outer space, experimental or observational, while also paying attention to the experimental and observational implementation. This focused workshop will bring together both theorists and experimentalists working on these topics.
I will try to summarize some of important talks in a couple of slides to give an image of this workshop.

این سمینار در روز ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ در ساعت ۱۵ در اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک (طبقهٔ پنجم) برگزار خواهد شد.

بستگی فاصله-انتقال‌به‌سرخ در یک عالم ناهمگن واقعی

سمینار این هفته را خانم هانیه محمودیان دربارهٔ مقالهٔ زیر برگزار خواهند کرد:

Distance-Redshift Relation in a Realistic Inhomogeneous Universe
by T. Okamura and T. Futamase

این مقاله را می‌توانید از این نشانی باربگیرید.

همچنین آقای فرهنگ حبیبی نیز در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت کار پایان‌نامهٔ دکتری خود ارائه خواهند داد.

این جلسه در روز سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ در ساعت ۱۵ در اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف (طبقهٔ پنجم) برگزار خواهد شد.

دیسک‌های نازک، ضخیم، و تاریک در مدل Lambda-CDM

سمینار این هفته را خانم صدیقه  سجادیان دربارهٔ مقالهٔ زیر که به تازگی در مجلهٔ MNRAS چاپ شده است برگزار خواهند کرد:

Thin, thick and dark discs in Lambda-CDM by J. I. Read, G. Lake, O. Agertz and Victor P. Debattista

این سمینار در روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ در ساعت ۱۵ در اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.