ریزهمگرایی گرانشی با عدسی‌های دوتایی

سمینار این هفته را خانم صدیقه سجادیان خواهند داشت با عنوان

Gravitational Microlensing in binary sources

این سمینار در ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۷ در اتاق قطب علمی در طبقهٔ پنجم دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه شریف برگزار خواهد شد.

اندازه گیری سرعت پخشی کهکشان‌ها با طیف‌سنجی

سمینار این هفته را آقای احسان ک.، دانشجوی دکتری کیهان‌شناسی دربارهٔ موضوع زیر برگزار خواهند کرد.

Measuring the Velocity Dispersion of galaxies Through Spectroscopy

سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۸۷، ساعت ۱۵، اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک.

خمیدگی نور در فضازمان شوارتزشیلد-دوسیته

این هفته خانم حلیمه میرآقایی، دانشجوی دکتری دکتر سهراب راهوار دربارهٔ موضوع زیر سخنرانی خواهند کرد.

Light bending in Schwartzchid-de Sitter Space Time

سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۷، ساعت ۱۵، اتاق قطب علمی، طبقهٔ پنجم دانشکدهٔ فیزیک

جهان شتاب‌دار: نظریه و پدیده‌شناسی، و نظریه‌های آفتاب‌پرست

سمینار این هفته را آقای شانت باغرام، دانشجوی دکتری کیهان‌شناسی، به راهنمایی دکتر سهراب راهوار ارائه خواهند داد.

Accelerating Universe: Theory and Phenomenology & Chameleon Theories

Abstract: In this talk we will review the latest situation of Dark energy and alternative models situation with emphasis on their cosmological implications and observational tests.Then we will introduce the chameleon theories as the safe side for modified gravities passing the local gravitational test.Finally we summarize briefly our work in this direction.

سه‌شنبه ۷ آبان ۱۳۸۷، ساعت ۱۵، اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک

جست‌وجوی مستقیم برای یافتن مادهٔ تاریک باریونی شفاف: شبیه‌سازی و رصد

این هفته آقای فرهنگ حبیبی دربارهٔ پایان‌نامهٔ دکترای خود صحبت خواهند کرد.

Direct Search for Transparent Baryonic Dark Matter: Simulation and Observation

Abstract: Cool molecular hydrogen H2 may be the ultimate possible constituent to the Milky-Way baryonic hidden matter. I will describe a new way to search for such transparent matter in the Galactic disc and halo, through its diffractive and
refractive effects on the light of background stars.
An extensive simulation program of the process has been developed, and I will show the promising perspectives for the hidden matter search. I will also present a preliminary search for scintillating stars behind known gaseous nebulae, using test data taken with the ESO-NTT telescope.

سه‌شنبه ۱۴ آبان، ساعت ۱۵، اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک (طبقهٔ پنجم)

تعبیر رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی تکراری

این سمینار بخشی از کار کارشناسی ارشد امیرمسعود پورموسی است. استاد راهنمای این کار دکتر سهراب راهوار هستند.

سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۸۷، ساعت ۱۵، اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک، طبقهٔ پنجم.

اسلاید سخنرانی نیز در دسترس است.

آغاز

در این وب‌گاه قرار است گزارش سمینارهای داخلی گروه کیهان‌شناسی دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف آورده شود. این گروه سال‌هاست که هر هفته به طور منظم سمینارهایی را دربارهٔ موضوعات گوناگون کیهان‌شناسی برگزار می‌کند.

امیدواریم که این وب‌گاه بتواند اطلاعات مفیدی برای دانشجویان، استادان، و همهٔ علاقه‌مندان به کیهان‌شناسی و نجوم دربرداشته باشد.

Cosmology Group – Sharif University of Technology

Welcome to the homepage of Cosmology Group of Sharif University of Technology

Publications

Research
 1. Gravitational microlensing
  In collaboration with University of St Andrews and University of Paris-Sud 11. It  is mainly concentrated on:

  1. Data analysis, modeling, and interpretation of microlensing surveys
  2. Using gravitational microlensing to find extra-solar planets (see also MiNDSTEp)
 2. Dark energy and dark matter
  Data analysis and modeling for dark matter/energy
 3. Modified gravity
  Modifying gravity to describe cosmic dynamics
 4. Gravitation and general relativity
  Inhomogeneous/Anisotropic metrics to describe acceleration of the universe
Contacts
Department of Physics, Sharif University of Technology, Azadi Ave., Tehran, Iran