دفتر فيزيك پايه
 

فيزيك3

 

 

 

 

 

ارتباط با ما:  آدرس: دانشكده فيزيك - طبقه همكف - دفتر فيزيك پايه           تلفن:66164563    E-mail :gen.phys3@physics.sharif.edu

 

روي تابلوي فيزيك پايه:

نمره امتحان ميان ترم

پاسخنامه امتحان ميان ترم

شرايط و نحوه ارسال تجديد نظر

ارسال تقاضاي تجديد نظر به نمره فيزيك 3

نمره پايان ترم

پاسخنامه امتحان پايان ترم

 

به وب سايت درس فيزيك سه خوش آمديد

 

 

 

اطلاعيه هاي فوري و خبرهاي مهم:

تاريخ امتحان هاي ميان ترم و پايان ترم اعلام شد. ساعت امتحان پايان ترم تغيير  كرده است.( قسمت امتحانات را ببينيد)