مكانيك كوانتيك 2

كتاب :  فيزيك كوانتمي   (گاسيوروويچ) ويرايش سوم از اول فصل 10

 

توجه:

مسایل مربوط به فصل 16 به سری هشتم اضافه شده است

تمرين هاي سري هشتم

 توجه:

امتحان پایان ترم به صورت کتاب باز انجام می شود اما تنها اجازه استفاده از یک کتاب دارید. از آوردن جزوه، موبایل و کاغذ اضافه خودداری کنید.

امتحان از فصلهای 14 ، 15، 16 و 17 (تا آخر قواعد انتخاب) خواهد بود اما ممکن است مطالب فصلهای قبل برای حل مسایل لازم باشند.

 

تاريخ امتحان 

پایان ترم 

دوشنبه

3 تیر

ساعت

9 صبح

محل

تالار 6

  

 

توجه:

 

نمرات مربوط به چهار سري اول تمرينات

 

جدید:    نمرات امتحان ميان ترم اول  و دوم      

 

 

پاسخ مسايل امتحان ميان ترم اول

 

 

برهم كنش اسپين مدار

 

توضيح: براي به دست آوردن ضريب درست برهم كنش اسپين مدار در اتم هيدروژن لازم است به اين پديده به صورت نسبيتي نگاه كنيم:

روش اول اين است كه كلا مساله را از ابتدا به صورت نسبيتي نگاه كنيم كه به معني به كار بردن معادله ديراك است. در مقاله زير اين معادله به زباني ساده بيان  و اتم هيدروژن نيز حل شده است:

 

حل اتم هيدروژن با معادله نسبيتي ديراك براي ذرات اسپين 2/1

 

 

 

روش دوم  در نظر گرفتن حركت تقديم توماس است كه باز هم اثري نسبيتي است و ضريب  برهم كنش اسپين مدار را به درستي مشخص مي سازد. براي مطالعه بيشتر مي توانيد به كتاب مكانيك كلاسيك نوشته گلدستاين (ويرايش سوم 2002) يا كتاب الكتروديناميك جكسون (ويرايش سوم 1999) مراجعه كنيد. هم چنين مقاله زير نيز رهيافتي نسبتا شهودي دارد:

 

تقديم توماس

 

 

 

 

 

 

             

 

 

ساعت و محل كلاس:

كلاس  412

شنبه ها  13-15

 

كلاس  ف1

چهارشنبه ها  8:30-10:30

 

 

                                                                                                                    

 

 

كلاس تمرين:

كلاس ؟

شنبه ها         3:00 – 5:00

 

 

 

 

 

تمرين هاي سري دوم

  تمرين هاي سري اول

 

 

تمرين هاي سري چهارم

تمرين هاي سري سوم

تمرين هاي سري ششم

تمرين هاي سري پنجم

تمرين هاي سري هشتم

تمرين هاي سري هفتم


 مكانيك كوانتيك 1