نمونه سوال امتحانی

 

   

اطلاعيه

   
   معرفی آزمایشگاه
    دستور کار آزمایشگاه
   دستور کار تصویری
        راهنمای نوشتن گزارش 
     مقررات آزمایشگاه
        زمانبندی انجام آزمایشها
        نحوه ارزشیابی
     گروههای ثبت نامی
    دستیاران آزمایشگاه
       نمره گزارش آزمایشهاوامتحان

 

مطالب خواندنی
مسئولين آزمايشگاه
 


 


 

 

درس آزمایشگاه فیزیک پایه یک  برای بررسی و آزمایش برخی از مباحث، اصول و قوانین پایه فیزیک طراحی و راه اندازی شده است. هدف از انجام آزمایش ها یادگیری بخش گسترده ای از فیزیک جدید نیست بلکه انجام آزمایش ها به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک پایه یک و تقویت شهود فیزیکی کمک کرده و تا حدودی زمینه لازم را برای انجام پژوهش ها و ارائه مطالب علمی فراهم می آورد. علاوه بر این در این درس با اصول کارکرد و نحوه کاربرد برخی از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی آشنا خواهید شد.

آزمایشگاه به صورت یک درس یک واحدی و به مدت دو ساعت در هفته در محل آزمایشگاه فیزیک پایه یک تشکیل شده و شامل یک فصل برای آموزش روش گزارش نویسی و تحلیل داده و 10 آزمایش مکانیک می باشد که عبارتند از:

 1. اندازه گیری طول، جرم و تقعر (I)

 2. اندازه گیری چگالی به روش ارشمیدس و زمان عکس العمل شخص (II)

 3. اصطکاک

 4. سرعت، شتاب و قانون دوم نیوتن

 5. تعادل

 6. حرکت پرتابی

 7. آونگ کاتر

 8. برخورد

 9. حرکت دورانی

 10. حرکت هماهنگ ساده، سقوط آزاد و آونگ ساده

در اولین جلسه درس دانشجویان با اصول انجام آزمایش، مفهوم و انواع خطاهای آزمایش و نحوه بررسی و تحلیل نتایج آشنا خواهند شد. یادگیری و کاربرد مطالب فوق برای انجام صحیح آزمایش و تحلیل نتایج در تمامی آزمایش ها الزامی است. آزمایش ها طبق برنامه زمانبندی شده برای هر گروه انجام خواهد شد. در ابتدا دستیار آزمایشگاه نحوه انجام آزمایش و کار با تجهیزات لازم را شرح داده و در ادامه دانشجویان آزمایش مورد نظر را انجام خواهند داد. در ادامه توجه به دو نکته مهم ضروری است که عبارتند از:

 •  داده های بدست آمده باید در جداولی که در دستور کار آزمایشگاه آمده است یادداشت شده و نسخه ای از آن به دستیار آزمایشگاه تحویل داده شود.

 • دانشجویان باید گزارش هفتگی انجام آزمایش و تحلیل نتایج را تهیه و حداکثر تا یک هفته بعد از انجام آزمایش به دستیار آزمایشگاه تحویل دهند.

برای آمادگی بیشتر لازم است دانشجویان ابتدا به برنامه زمانبندی انجام آزمایش ها مراجعه کرده و پیش از انجام آزمایش مورد نظر دستور کار آن را به دقت مطالعه و در صورت امکان از دستور کار تصویری استفاده نمایند. برای مطالعه بیشتر به بخشهای زمانبندی انجام آزمایش ها و دستور کار تصویری مراجعه شود.

برای آمادگی بیشتر جهت انجام  بهتر آزمایش ها و تحلیل نتایج به دانشجویان گرامی توصیه می شود بخش های مقررات آزمایشگاه و نحوه نگارش گزارش آزمایش و تحلیل داده ها را به دقت مطالعه نمایند.