گرانش و نسبیت عام

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

گرانش و نسبیت عام ۱ (نیمسال اول  ۹۳-۹۴)

 

 

 

 

 

صفحه نخست

برای دسترسی به وبگاه این درس در سال تحصیلی 89-88 به این پیوند مراجعه نمایید.

برای دسترسی به وبگاه گرانش و نسبیت عام I در سال تحصیلی 90-89 به این پیوند مراجعه نمایید.

برای دسترسی به وبگاه گرانش و نسبیت عام II در سال تحصیلی 91-90 به این پیوند مراجعه نمایید.