دفاع از رساله کارشناسی ارشد

کیهان شناسی با اثر سونیائف زلدوویچ

Cosmology with Sunyaev–Zel’dovich effect

 

فاطمه رحیم منفرد (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: شانت باغرام

 

به مکان و زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

چکیده: رصدهای تابش زمینه کیهان و ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی نشان می دهند که مدل استاندارد کیهان شناسیLCDM‎  تطابق خوبی با داده های رصدی دارد. مدل استاندارد براساس ماده تاریک سرد، ثابت کیهان شناسی و شرایط اولیه گاوسی، تقریبا مقیاس ناوردا، بی دررو و همسانگرد تعریف شده است. اگرچه این مدل تطابق خوبی با داده های رصدی دارد، مسئله انرژی تاریک، ماده تاریک، باریون گمشده و کیهان اولیه همچنان نا مشخص است. یکی از جدیدترین روش های بررسی مدل های کیهان شناسی که ارتباط تنگاتنگی با تشکیل ساختار دارد، استفاده از تابع توزیع فراوانی خوشه های کهکشانی و همچنین اثر این ساختارها بر روی تابش زمینه کیهانی است اثر سونیائف زلدوویچ‎ که اثر الکترون های داغ و آزاد خوشه کهکشانی بر روی تابش زمینه کیهانی است، با دو فیزیک متفاوت: اثر سونیائف زلدوویچ گرمایی و اثر سونیائف زلدوویچ جنبشی  که می تواند اطلاعات ارزشمندی درباره میزان باریون ها در خوشه، جرم خوشه کهکشانی و سرعت توده آن به دست دهد. در این رساله به مطالعه اثر جنبشی سانیو زلدویچ و همبستگی آن با سایر مشخصه های تعیین کننده سرعت خوشه برای تعیین نسبت باریون به ماده تاریک در خوشه کهکشانی خواهیم پرداخت. سپس با بررسی اثر گرمایی اثر سونیائف زلدوویچ به مطالعه توزیع جرمی ساختارها خواهیم پرداخت و ارتباط آن رابا مدل استاندارد و انحراف از آن را بررسی خواهیم کرد. در نهایت به بررسی آمار دونقطه ای همبستگی این اثرات و همبستگی ضربدری با سایر مشخصه های توزیع ماده در کیهان برای بررسی مدل های کیهان شناسی می پردازیم.

 

دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، تالار پرتوی – ۴۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.