آزمايشگاه اپتيك

دانشگاه صنعتي شريف                                                  

   دانشكده فيزيك


مقررات آزمایشگاه

نحوه نوشتن گزارش کار

گروه های ثبت نامی

نحوه ارزشیابی

تماس با آزمایشگاه

اطلاعیه

دستور کار آزمایشگاه

آزمایشگاه ازروز چهارشنبه تاریخ 97/7/4آغاز خواهد شد.برای اطلاعات بیشتر به قسمت اطلاعیه مراجعه نمایید.

 

 معرفی آزمایشگاه:                                     

درس آزمایشگاه اپتیک  برای بررسی و آزمایش برخی از مباحث، اصول و قوانین اپتیکی طراحی و راه اندازی شده است.

انجام این آزمایش ها  به درک مفاهیم و مطالب درس اپتیک و تقویت شهود فیزیکی کمک کرده و تا حدودی زمینه لازم

را برای انجام پژوهش ها و ارائه مطالب علمی فراهم می آورد. علاوه بر این در این درس با اصول کارکرد و نحوه کاربرد

 برخی از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی آشنا خواهید شد.

آزمایشگاه به صورت یک درس دو واحدی و به مدت چهار ساعت در هفته در محل آزمایشگاه اپتیک تشکیل می شود و

  12 آزمایش  می باشد که عبارتند از:

 1. اندازه‌گيري ضريب شکست منشور و محاسبه ضرايب کوشي

 2. اندازه‌گيري طول موج با استفاده از منحني پاشندگي نوري

 3. مطالعه تيغه‌هاي بازدارنده ربع موج، نيم موج، تمام موج و بررسي قانون مالوس

 4. تداخل به وسيله‌ي دو شکاف يانگ و دو منشور فرنل

 5. بررسی عدسی‌های ضخيم

 6. پراش فرانهوفر

 7. بررسی نور قطبیده شده روی يک دی الکتريک و مقايسه نتايج آن با معادلات فرنل

 8. کار با تداخل سنج مايکلسون-مورلی

 9. اندازه‌گيری ضريب شکست اجسام

 10. پراش فرنل و مناطق فرنل

 11. مشاهده‌ي قطبش چرخشي در محلولهاي فعال نوري و اندازه‌گيري توان چرخش ويژه وغلظت محلول از طريق قطبش سنجي

 12. کار با تداخل سنج فابري-پرو

در اولین جلسه هر دانشجو طبق برنامه اعلام شده آزمایش اول خود را انجام می دهد و از جلسات بعد به ترتیب آزمایشات بعدی را انجام می دهد.در ادامه توجه به دو نکته مهم ضروری است که عبارتند از:

برای آمادگی بیشتر لازم است پیش از انجام آزمایش مورد نظر دستور کار آن را به دقت مطالعه کنند.

برای آمادگی بیشتر جهت انجام  بهتر آزمایش ها و تحلیل نتایج به دانشجویان گرامی توصیه می شود بخش های مقررات آزمایشگاه و نحوه نگارش گزارش آزمایش و تحلیل داده ها را به دقت مطالعه نمایند.