آزمايشگاه اپتيك

دانشگاه صنعتي شريف                                                  

   دانشكده فيزيك


مقررات آزمایشگاه

نحوه نوشتن گزارش کار

گروه های ثبت نامی

نحوه ارزشیابی

تماس با آزمایشگاه

اطلاعیه

 

قابل توجه دانشجويان آزمايشگاه اپتيك----زمان شروع آزمایشگاه----روز چهارشنبه 99/11/29 می باشد.

 

 معرفی آزمایشگاه:                                     

درس آزمایشگاه اپتیک  برای بررسی و آزمایش برخی از مباحث، اصول و قوانین اپتیکی طراحی و راه اندازی شده است.

انجام این آزمایش ها  به درک مفاهیم و مطالب درس اپتیک و تقویت شهود فیزیکی کمک کرده و تا حدودی زمینه لازم

را برای انجام پژوهش ها و ارائه مطالب علمی فراهم می آورد. علاوه بر این در این درس با اصول کارکرد و نحوه کاربرد

 برخی از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی آشنا خواهید شد.

آزمایشگاه به صورت یک درس دو واحدی و به مدت چهار ساعت در هفته در محل آزمایشگاه اپتیک تشکیل می شود و

  12 آزمایش  می باشد که عبارتند از:

 1. اندازه‌گيري ضريب شکست منشور و محاسبه ضرايب کوشي 

 2. اندازه‌گيري طول موج با استفاده از منحني پاشندگي نوري

 3. مطالعه تيغه‌هاي بازدارنده ربع موج، نيم موج، تمام موج و بررسي قانون مالوس  

 4. تداخل به وسيله‌ي دو شکاف يانگ و دو منشور فرنل                                

 5. بررسی عدسی‌های ضخيم

 6. پراش فرانهوفر

 7. بررسی نور قطبیده شده روی يک دی الکتريک و مقايسه نتايج آن با معادلات فرنل

 8. کار با تداخل سنج مايکلسون

 9. اندازه‌گيری ضريب شکست اجسام

 10. پراش از تک شکاف و دو شکاف و بررسی اصل عدم قطعیت

 11. مشاهده‌ي قطبش چرخشي در محلولهاي فعال نوري و اندازه‌گيري توان چرخش ويژه وغلظت محلول از طريق قطبش سنجي

 12. کار با تداخل سنج فابري-پرو

در اولین جلسه هر دانشجو طبق برنامه اعلام شده آزمایش اول خود را انجام می دهد و از جلسات بعد به ترتیب آزمایشات بعدی را انجام می دهد.در ادامه توجه به دو نکته مهم ضروری است که عبارتند از:

برای آمادگی بیشتر لازم است پیش از انجام آزمایش مورد نظر دستور کار آن را به دقت مطالعه کنند.

برای آمادگی بیشتر جهت انجام  بهتر آزمایش ها و تحلیل نتایج به دانشجویان گرامی توصیه می شود بخش های مقررات آزمایشگاه و نحوه نگارش گزارش آزمایش و تحلیل داده ها را به دقت مطالعه نمایند.