دفاع از رساله کارشناسی ارشد

نوشته شده توسط , ۲۹ دی ۱۳۹۶

تولید ذره در جهان اولیه: از مدل تورمی تا بازگرمایش

Particle Production: From Inflationary era to reheating

مهرداد فروتن مهر (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: علی اکبرابولحسنی

به زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

  

       شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

 دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

نوشته شده توسط , ۲۹ دی ۱۳۹۶

تقارن های هم تافته و فضاهای هیلبرت آن ها

Symplectic Symmetries and their associated Hilbert spaces

غزاله اصغری (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: سهراب راهوار

استاد راهنمای همکار: محمدمهدی شیخ‌جباری (پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی)  

به زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

       شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۰

 دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

Master thesis – SUT – Weekly Cosmology Seminar

نوشته شده توسط , ۲۱ دی ۱۳۹۶

گرانش تعمیم یافته از نظریه تا رصد

Modified Gravity From Theory to Observation

محمد علی اسلامی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: شانت باغرام

استاد راهنمای همکار: نیما خسروی (دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی)  

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

به زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

Abstract: The observations of the cosmic background radiation and large-scale structures show that the standard cosmological model is in good agreement with observational data. The standard model is based on the cosmological constant, dark matter, and Gaussian, nearly scale-invariant, adiabatic, and isotropic initial conditions. Although this model has been phenomenologically successful, but the problems of dark energy, dark matter, missing baryons and early universe remain unresolved. One of the most important theoretical questions in cosmology is whether the cosmological constant is the reason for accelerated cosmic expansion. In other words, is Einstein gravity the correct theory on the cosmic scale or does it needs to be modified? The purpose of this thesis is to theoretically examine modified gravity models that satisfy local gravity constraints, have background solutions with accelerated expansion. We then examine the perturbation theory of these models and, in particular, models that add extra degrees of freedom. As a specific example, we study uberLCDM which is a cosmological model inspired from the lately proposed ensemble theory of gravity. We have calculated the cosmic perturbations, and specifically the growth function and growth rate for this new model.

       

 

شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

Astrobiology Course in Physics Department

نوشته شده توسط , ۱۴ دی ۱۳۹۶

In the next semester – Winter Spring 2018, an Astrobiology course will be taught by Dr. Rahvar  in Physics Department of Sharif University. Those who want to take the course please send an email to amouzesh[AT]physics.sharif.edu  for pre-registration.

The two main topics of the lecture is:
۱- Detection of Exoplanets
۲- Origin of Life: Non-equilibrium Thermodynamics approach.
۴th-year Undergraduate and graduate students can register in this course. Needs knowledge in Astrophysics and Thermodynamics.

An improved model for magnetic braking of low mass stars

نوشته شده توسط , ۱۴ دی ۱۳۹۶

An improved model for magnetic braking of low mass stars plus application of the model for hot brown dwarfs

لیلا صادقی (پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM)

 

 

Abstract: Currently available models for magnetic braking of solar type stars, predict a braking that is too weak to explain the present-day spin of the Sun. Here we investigate whether having a more complex magnetic field topology or and increased intensity of magnetic field or mass-loss could provide a more physically reliable model. In addition, we show how the model can be used to explain the scarcity of hot Jupiters and brown dwarfs around G-type stars while they are present around their F-type counterparts.

 

 

یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

اپتیک موجی در نجوم رصدی و استفاده از آن برای مشاهده اثرات امواج گرانشی

نوشته شده توسط , ۲ دی ۱۳۹۶

اپتیک موجی در نجوم رصدی و استفاده از آن برای مشاهده اثرات امواج گرانشی

 

سهراب راهوار (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

 

چکیده: این سخنرانی بر اساس مقالات اخیر arXiv:1711.04657 و arXiv:1711.06312 خواهد بود.

  

 

یکشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

آشکارسازی ریسمان‌های کیهانی با استفاده از یادگیری ماشین

نوشته شده توسط , ۱۶ آذر ۱۳۹۶

آشکارسازی ریسمان‌های کیهانی با استفاده از یادگیری ماشین

 علیرضا وفایی صدر (دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی)

 

 

چکیدهاستفاده از علم داده و یادگیری ماشینی در کیهان‌شناسی روز به روز مورد اقبال بیشتری واقع شده است. به عنوان کاربردی از آنها می توان به تلاش برای آشکارسازی ریسمان‌های کیهانی اشاره کرد. در این ارایه، با مقدمه‌ای کوتاه از معرفی کلی و جایگاه این ابزار، دو روش یادگیری ماشینی و چگونگی استفاده از آنها در آشکارسازی ریسمان‌های کیهانی توضیح داده خواهد شد.

 

یکشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

نوشته شده توسط , ۱۲ آذر ۱۳۹۶

رمبش کروی در مدل گرانش تعمیم‌یافته : ماگ

هاجر وکیلی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

 

چکیده: هر مدلی که برای توصیف کیهان ارائه می‌شود، می‌بایست وجود ساختارهای بزرگ-مقیاس را در نظر داشته باشد. در این سخنرانی به منظور بررسی تشکیل ساختار غیرخطی در مدل گرانش تعمیم‌یافته‌ (ماگ)، رمبش یک ساختار کروی فراچگال و چگونگی رشد یک اختلال را در تقریب میدان ضعیف این مدل بررسی می‌کنیم‌. به این منظور، ابتدا شتاب ذره‌ی آزمون در میدان ماگی یک ناحیه را محاسبه کرده و سپس رمبش کره‌ای را، که در ابتدا همگن بوده است، در زمینه‌ی ایستا بررسی می‌کنیم. نشان می‌دهیم که به دلیل وابستگی نیرو به مقیاس در مدل ماگ، چگالی ساختار ناهمگن شده و می‌تواند سرنخی برای تشکیل خودبخودی ساختارها در این مدل بدهد. ​ ​پس از آن رمبش ساختار اختلالی در زمینه‌ی منبسط‌شونده را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم در مقیاس‌های خیلی بزرگ در مقایسه با طول معیار ماگ (۲۴ kpc) رفتار کره با تقریب خوبی مانند رفتار کره‌ی نیوتنی در حضور ماده تاریک است که نشان‌دهنده‌ی هم‌خوانی تشکیل ساختار در مقیاس بزرگ است.​ ​اما در مقیاس‌های کم به دلیل وجود نیروی دافعه در ماگ در فواصل کم سرعت رمبش ساختار در این مدل کم‌تر است و ساختارهای کوچک-مقیاسِ کم‌تری در این مدل خواهیم داشت. خاصیت وابسته به مقیاس بودن و تشکیل کندتر ساختارهای کوچک در ماگ می‌تواند سرنخی برای مسئله‌ی جرم گم‌شده در ماگ به دست بدهد؛ چرا که ساختارهای کوچک مقیاس در ماگ دیرتر از مدل استاندارد رشد می‌کنند و احتمال رخ‌داد آن‌ها حول کهکشان ما کمتر خواهد بود

 

 یکشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

Relativistic effects on galaxy number counts

نوشته شده توسط , ۱۹ آبان ۱۳۹۶

Relativistic effects on galaxy number counts: gravitational waves and frame draggings 

علیرضا اله یاری (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

 

Abstract: A key probe to discriminate cosmological models is their bispectrum as non-Gaussian initial conditions are imprinted on the primordial bispectrum. However, it is known that the observed value of the galaxy number density is different than its primordial value by projection effects.  In this talk, I will briefly review the formalism for these projection effects. I will then derive the  bispectrum  including vector (frame draggings) and gravitational wave perturbations. These vector and tensor modes are generated at second order. We show that the contribution of vectors and tensors is ~1 percent at redshift  z=1 on  scales ~300Mpc.

 

 یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

Mimetic Cosmology

نوشته شده توسط , ۱۱ آبان ۱۳۹۶

Mimetic Cosmology

محمد علی گرجی (پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM )

 

Abstract: The so-called mimetic gravitational model has been recently suggested by  Chamseddine and Mukhanov. In this talk, we will first introduce the model and some of its interesting cosmological features. We will then show that the model suffers from ghost instability and/or gradient instability at the level of perturbations. In the rest of the talk, we will discuss how a mimetic model with healthy perturbations can be achieved.

  

یکشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

پوسته ی پانوراما ساخته شده توسط Themocracy و آماده شده برای وردپرس فارسی توسط فرزاد ساغرچی