همه‌ی نوشته‌های Mojahed Parsi Mood

سمینار هفتگی گروه کیهانشناسی

سمینار ۱: Footprints of gravitational grating in a strongly lensed quasar

فراز خالقی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲ : Studying Spherical Collapse by N-Body Simulation On GPU

محمدجوادشاکرارانی ( دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

درفصل تابستان سمینارها ۱۰ صبح برگزار خواهد شد!

Abstract of Seminar ۱: Interaction of the electromagnetic wave(EW), from a distant quasar with the gravitational wave, sourced by the binary stars can be a candidate for indirect detection of gravitational waves. While in the regime of geometric optics, the light bending due to this interaction is negligible, the phase shifting on the wavefront of an EW, playing the role of gravitational grating, can produce diffraction patterns on the observer plane. In this talk I will briefly explain the mechanics of phase shifting, due to gravitational grating. Then I will compare theory with the data from a doubly lensed system which is my candidate for detecting gravitational grating effect

چکیده سمینار ۲: رمبش کروی (Spherical Collapse) یکی از ساده‌ترین مدل‌های تحلیلی برای مطالعه تشکیل هاله‌ها، به عنوان یکی از اجزای اصلی ساختارهای کیهانی است. برای بررسی بهتر و دقیق‌تر رمبش کروی و تشکیل هاله‌ها مطالعه تحلیلی کافی نیست و به ناچار باید سراغ روش‌های عددی و شبیه‌سازی رفت. با توجه به امکان پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازش موازی برای مسأله برهم‌کنش گرانشی بین ذرات استفاده از واحدهای پردازنده گرافیکی (GPU) می‌تواند هزینه و زمان این شبیه‌سازی‌ها را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.

 

یکشنبه ۱۶ تیر  ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول کلاس فیزیک ۳

سمینار هفتگی کیهانشناسی

سمینار ۱: Fuzzy Dark Matter and its Effects on Halo Mass Function

حامد منوچهری کوشا (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲ : Inflation, Axions, Instantons, etc . . . 

پویان مینایی ( دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

درفصل تابستان سمینارها ۱۰ صبح برگزار خواهد شد!

Abstract of Seminar ۱: Fuzzy Dark Matter (FDM) has recently become a hot candidate for Dark matter. According to this hypothesis, very light bosons (or axions) with rest mass of order 10^-22 ev, which results in a very long de Broglie wavelength can solve some small scale problems of cold dark matter paradigm, like “core-cusp” and “missing satellite” problems. This long de Broglie wavelength appears as the so called “quantum pressure” term in the Madelung fluid equations, which can suppress the small scale structure formation and accordingly change the shape of the halo mass function. In this talk, after reviewing some of the main theoretical features of FDM paradigm and showing some numerical results, I will discuss whether only the quantum pressure term is the source of change in the shape of halo mass function, or there is some other intrinsic differences between CDM and FDM which can probably change the shape of this function in larger scales.

Abstract of Seminar ۲: In this talk, I will briefly review the idea of Inflation and its observational footprints. Then I will come back to field theory concepts like Effective Field Theories (EFTs), Instantons and Axions. These are some pieces of the puzzle to write the “Effective Field Theory of Axion Monodromy models with extra Light Degrees of Freedom”

یکشنبه ۹ تیر  ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول کلاس فیزیک ۳

سخنرانی عمومی

کاوش در خاستگاه کیهانشناسی مبتنی بر مهبانگ 

شینگانگ چن (مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونیان)

Probing the Origin of the Big Bang Cosmology

Xingang Chen (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)

 به همت انجمن علمی بین رشته‌ای ژرفا و پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

سه شنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۳۰

تالار جناب دانشکده فیزیک دانشگاه شریف

همگرایی گرانشی

سمینار ۱: Gravitational Lensing in Gamma Ray Bursts

زینب کلانتری (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲ : Gravitational Microlensing and Degeneracy Breaking

امیرحسین دهقانی ( دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

درفصل تابستان سمینارها ۱۰ صبح برگزار خواهد شد!

Abstract of Seminar ۱: Gravitational lensing of gamma ray bursts (GRBs) by massive objects generates superimposed GRB images with a time delay. This could constrain compact dark matter in the intermediate mass range that has received a lot of attention following LIGO detection of merging black hole binaries. In this talk, I will review the basic astrophysical applications of gravitational lensing. Then, I will give a brief introduction on gravitational lensing as a probe of compact dark matter.

Abstract of Seminar ۲: Detection of light blending in a gravitational field, previously predicted by general relativity, stimulated a new line of research for astronomers. In 1986 Paczynski introduced the modern formalism of microlensing which proposed the observation of lensing of a source star by another star in the Milky Way galaxy. In a simple microlensing event, the only observable parameter that has physical information is the Einstein crossing time; a characteristic time scale of microlensing event. This parameter is related to physical properties of lens and source star which are their masses, distance and relative velocity. Here, there is a degeneracy problem that several methods have been proposed to overcome it. In this talk, after presenting a brief review of basic formalism and physics, I will show different methods of microlensing degeneracy breaking and will finally present my proposal for resolving the issue which is mainly based on Gaia observations.

یکشنبه ۲ تیر  ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول کلاس فیزیک ۳

Improving Galaxy Clustering Measurements with Deep Learning

Improving Galaxy Clustering Measurements with Deep Learning

مهدی رضایی

Department of Physics and Astronomy Ohio University

درفصل تابستان سمینارها ۱۰ صبح برگزار خواهد شد!

لطفا به مکان و زمان جدید سمینار توجه فرمایید.

 

Abstract: Our current understanding of the universe is founded upon statistical analyses of cosmological observables, such as the large-scale structure of galaxies, the cosmic microwave background, and the Hubble diagram of distant type Ia supernovae. In this talk, I will give a brief introduction on artificial neural networks and the importance of systematics mitigation for upcoming galaxy surveys such as the Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Then, I will present our mitigation methodology and its application on the seventh release of data from the Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS).

یکشنبه ۲۶ خرداد  ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول کلاس فیزیک ۳

 سمینار هفتگی گروه کیهان شناسی

سمینار ۱: Effective field theory of inflation

رضا قمی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲ : Gravitational Waves Astronomy: A Dark Matter Candidate

 

آرین رحیمیه ( دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

درفصل تابستان سمینارها ۱۰ صبح برگزار خواهد شد!

لطفا به مکان و زمان جدید سمینار توجه فرمایید.

چکیده سمینار ۱: در این سخنرانی، ابتدا به معرفی نظریه میدان موثر می پردازیم و در این راستا دلایل استفاده از آن را شرح می دهیم. در ادامه از روش میدان موثر برای نوشتن نظریه تورمی تک میدانه و چند میدانه استفاده خواهیم کرد و در انتها به بررسی  این نظریه در ارتباط با اختلالات غیرگاوسی و پیش بینی آن برای مشاهدات تابش زمینه خواهیم پرداخت.

 

Abstract of Seminar ۲: With the first detection of Gravitational Waves (GWs) in 2015 by the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), we found a new way to listen to the universe. Gravitational Waves Astronomy is a new area in cosmology, which its aim is to study the sources of Gravitational Waves, their distribution in the universe and its connection to formation and evolution of structures. In this talk, I will review the basic characteristics of Primordial Black Holes (PBHs) and both theoretical and observational limits on their mass. Then, I will shortly talk about the possibility of PBHs being a good candidate for Dark Matter. At last I will show that how the primordial power spectrum can change the distribution of PBH.

یکشنبه ۱۹ خرداد  ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول کلاس فیزیک ۳

Light by Light Scattering as a Probe for Axion Dark Matter

Light by Light Scattering as a Probe for Axion Dark Matter

سروش شاکری ( پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی  IPM )

 

Abstract: The nature of dark matter (DM) particle is unknown. A sufficiently light axion represents an excellent DM candidate. Research into the detectability of axion DM has recently revealed a vast numbers of promising experimental designs. In this talk first I will review the current situation of the experimental developments in this field.  Second I will introduce a new way to probe Axion Like Particles based on polarimetry, my strategy is based on measuring the ellipticity signal induced by virtual axions in current/future laser-laser collision experiments.  Finally I will compare my expected results with the current experiments.

 

یکشنبه ۵ خرداد  ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه همکف کلاس فیزیک ۱

Mapping the Universe with Euclid

پخش فیلم سمینار “ “

Mapping the Universe with Euclid 

Will Percival

Department of Physics and Astronomy, University of Waterloo and

Perimeter Institute for Theoretical Physics

Seminar in Perimeter Institute –  ۶/۳/۲۰۱۸

 

Abstract:   In 2020 the European Space Agency (ESA) will launch the Euclid satellite mission. Euclid is an ESA medium class astronomy and astrophysics space mission, and will undertake a galaxy redshift survey over the redshift range 0.9 < z < 1.8, while simultaneously performing an imaging survey in both visible and near infrared bands. The complete survey will provide hundreds of thousands images and several tens of Petabytes of data. About 10 billion sources will be observed by Euclid out of which several tens of million galaxy redshifts will be measured and used to make galaxy clustering measurements. These observations will be used to help to understand Dark Energy, the physical mechanism causing the current acceleration in the expansion of the Universe.

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه همکف کلاس فیزیک ۱

سمینار هفتگی کیهانشناسی شریف

سمینار ۱: Scalar, Tensor,  Vector Gravity (MOG Theory)

مهدی میرزاوند (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲ : Quark Gluon Plasma: A Very Short Introduction

سعید فتحی ( دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

 

چکیده سمینار ۱: مشاهدات دینامیک کهکشان ها و خوشه های کهکشانی نشان می دهد که قسمت عمده ای از جرم این ساختارها ظاهرا از ذرات سنگینی با بدون برهم کنش الکترومغناطیس موسوم به ماده ی تاریک تشکیل شده است. با این حال آزمایش ها تا به امروز برای تایید وجود چنین ذراتی ناکام مانده اند. گرانش اصلاح شده،  ایده ی دیگری برای توضیح رفتار این ساختارها بدون استفاده از فرضیه ی ماده ی تاریک است. تاکنون نظریه های متفاوتی برای اصلاح نسبیت عام مطرح شده که هر کدام تا حدودی موفق به توضیح این ناسازگاری ها بوده اند. نظریه هموردای STVG یکی از آن هاست. در این سخنرانی ابتدا به معرفی این نظریه می پردازیم. سپس سازگاری بعضی از نتایج آن با مشاهدات کیهانشناسی همچون منحنی چرخشی کهکشان ها و حرکت تقدیمی حضیض مدار عطارد را بررسی می کنیم. در آخر اندکی در مورد چگونگی برهمکنش فوتون با میدان برداری معرفی شده در نظریه صحبت خواهیم کرد.

 

Abstract of Seminar ۲: Quark Gluon Plasma (QGP) is the shortest, the smallest, the densest, the hottest, the most perfect fluid, the most vortical fluid with the strongest magnetic field ever produced. In this talk, I will present the minimal amount of knowledge about QGP.

 

یکشنبه ۲۲ اردیبهشت  ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه همکف کلاس فیزیک ۱

 Vacuum decay and bubble nucleation in f(R) gravity

 Vacuum decay and bubble nucleation in f(R) gravity

برنا صالحیان ( پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی  IPM )

 

Abstract: In this talk I first review the concept of vacuum decay in quantum mechanics and field theory. Then I will review our study of vacuum decay and bubble nucleation in models of f(R) higher curvature gravity building upon the analysis of Coleman-De Luccia (CDL). We could show that higher curvature terms may have nontrivial effects on the tunneling rate and bubble size. Our main focus is on Starobinsky model and its higher power extensions though the formalism is rather general. This talk is based on the article: arXiv:1810.01391.

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت  ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه همکف کلاس فیزیک ۱