همه‌ی نوشته‌های Mojahed Parsi Mood

سمینار این هفته را خانم مهدیس قدرتی از دانشگاه میشیگان برگزار خواهند کرد. عنوان و چکیدهٔ سمینار ایشان به شرح زیر است:

Title:

تصحیحات گرانشی مرتبه بالاتر به متریک نامتقارن و برطرف کردن تکینگی آن

(Higher derivative corrections to hyperscaling violating space-times and resolving it’s singularity)
 

چکیده: در این کار، یک متریک خاص را که تعمیم‌یافته متریک لیفشیتز است و با استفاده از دوگانی گرانش/میدان، در ماده چگال کاربرد دارد؛ در نظر می‌گیریم و کنش اینشتین-ماکسول را با در نظر گرفتن یک میدان پیمانه‌ای، یک میدان نرده‌ای و یک تابع که جملات مرتبه بالاتر را به میدان نرده‌ای جفت می‌کند، حل می‌کنیم. با استفاده از شرط انرژی خنثی، دامنه‌های قابل قبول برای پارامترهای جواب را به دست می‌آوریم. سپس، با تبدیل قسمت مادون قرمز و فرابنفش این فضازمان به متریک پاددوسیته، یک جریان بین آنها ایجاد کرده  و ثابت می‌شود با ایجاد این جریان ، تکینگی متریک برطرف می‌شود.

 

این سمینار در روز یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ در ساعت ۱۵ در اتاق شورا در طبقهٔ پنجم دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.

سمینار این هفته را محمد ابراهیم مقصودی از دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهند کرد. عنوان و چکیدهٔ سمینار ایشان به شرح زیر است:

 

مروری بر انحنای عَرَضی در نسبیت عام و کیهانشناسی
 
چکیده: در این ارائه به مروری بر مفهوم انحنای عرضی و تعابیر آن و همچنین تقابل آن با انحنای گوسی می‌پردازیم . از طریق معرفی تکنیک لایه بندی فضازمان ظهور طبیعی آن را در تجزیه‌ی سه بعلاوه یک معادلات اینشتین بررسی می‌کنیم  و در نهایت به عنوان نمونه‌ای از کاربرد آن در کیهانشناسی، با بررسی گرانش روی جهان شامه‌ها ارتباط انحنای عرضی با سرشت پنج بعدی ثابت کیهانشناختی را مورد بررسی قرار می‌دهیم .
 
 

این سمینار در روز یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲،  ساعت  ۱۵ در اتاق  شورا در طبقهٔ پنجم دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.

بررسی برهمکنش ماده تاریک-فوتون با استفاده از طیف توان تابش زمینه کیهانی

سمینار این هفته را خانم هاجر وکیلی برگزار خواهند کرد. عنوان و چکیدهٔ سمینار ایشان به شرح زیر است:

بررسی برهمکنش ماده تاریک-فوتون با استفاده از طیف توان تابش زمینه کیهانی

چکیده: در این مقاله با در نظر گرفتن برخورد ذرات ماده تاریک با فوتون ها، به حل معادله بولتزمن پرداخته شده و حد بالای سطح مقطع پراکندگی این ذرات با توجه به داده های ماهواره پلانک به دست می آید. با استفاده از این رهیافت مستقل از نوع برهمکنش ذرات ماده تاریک، ادعا می شود که با داشتن داده های تابش زمینه در مقیاس های l>500 برای طیف توان زاویه ای B-mode و l>3000 برای طیف TT می توان برهمکنش های محتمل ذرات ماده تاریک را بررسی کرد.

 Ryan J. Wilkinson, Julien Lesgourgues, and C´eline Bœhm, Using the CMB angular power spectrum to study Dark Matter- photon interactions”, arXiv: asrto-ph/1309.7588

این سمینار در روز یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۵ در اتاق شورا در طبقهٔ پنجم دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.

سمینار این هفته را آقای صدرا جزایری برگزار خواهند کرد. عنوان و چکیدهٔ سمینار ایشان به شرح زیر است:

جهانی با اختلالات کیهانی ناهمسانگرد، جستجویی برای یک مدل تورّمی 

 

 

 همان طور که در نتایج منتشر شده ماهواره ی WMAP ، یک ناهمسانگردی روی اختلالات تابش زمینه ی کیهانی مشاهده شد ، ماهواره ی پلانک هم در داده های ش یک راستای مرجح برای آمار ِ اختلالات دمایی روی سطح CMB پیدا کرده است.این که مشاهده ی یک ناهمسانگردی در کیهان اولیه ناشی از خطای سیستماتیک رصدی نباشد محلّ بحث است ولی مدت مدیدی است تلاش های نظری برای ارائه ی مدل هایی تورمی که بتوانند جهان ما را  اندکی از جهان کاملا همگن و هسانگرد خارج کنند آغاز شده است.  در این ارائه ، پس از مروری سریع بر مدل کلاسیک تورّم کیهانی ، به بررسی نشانه های رصدی ردّ پای ناهمسانگردی در کیهان می پردازم. سپس چند مدل ارائه شده برای تولید ناهمسانگردی را بررسی می نمایم.

این سمینار در روز یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲ ، ساعت ۱۵ در اتاق شورا در طبقهٔ پنجم دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.

به اطلاع میرسانم سمینار کیهانشناسی این هفته برگزار نمیشود و به هفته آینده موکول میشود.

در ضمن توجه شما را به سمینار آقای دکتر حاجیان از موسسه کانادایی اخترقیزیک نظری جلب میکنم.

عنوان: تازه ترین یافته های تابش زمینه کیهانی

این سمینار در روز سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۳۰ در اتاق ۴۱۲ ،طبقهٔ چهارم دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.

تورم جامد و نظریه‌ی میدان موثر تورم

سمینار این هفته را آقای محمد آخشیک برگزار خواهند کرد. عنوان و چکیدهٔ سمینار ایشان به شرح زیر است

عنوان: تورم جامد و نظریه‌ی میدان موثر تورم

چکیده:  در این سخنرانی یک مدل کیهان‌شناسی تورمی که توسط یک «جامد» هدایت می‌شود ارائه خواهد شد. این جامد از یک سیستم با سه اسکالر جفت شده تشکیل شده است که تحت تقارن خاصی قرار دارند. نحوه‌ی شکست تقارن در این مدل با مدل‌های استاندارد تورمی متفاوت است و این مدل ذیل دسته مدل‌های کلی «میدان موثر تورم» قرار نمی‌گیرد و بنابراین دینامیک اختلالات کیهانی آن با مدل‌های استاندارد متفاوت است.

این سمینار در روز یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲،  ساعت ۱۵ در اتاق شورا ، طبقهٔ پنجم دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.