‫آزمایشگاه فیزیك پایه ۳، به صورت یك واحد درس و به مدت دو ساعت در هفته برگزار می‌گردد. انجام آزمایش‫های این کلاس، به درك مفاهیم و مطالب درس فیزیك پایه ۳ و به تقویت شهود یک فیزیک پیشه، كمك می‌كند.‬ ‫دستور كار آزمایشگاه، شامل آزمایشهایی در زمینهٔ قوانین شاره‌ها، نوسان، امواج صوتی، گرما و اندازه‌گیری دما و‬ ‫نورشناسی است. آزمایشها طوری طراحی شده‌اند كه دانشجو با انجام آزمایشهایی در آزمایشگاه با مفاهیم‬ ‫آشنا و درگیر شده و پس از برقراری ارتباط با موضوع، به اندازه‌گیریهای كمی دقیق‌تر و تحلیل آن‌ها می‌پردازد.

در این آزمایشگاه سعی شده است تا جذابیت نیز به عنوان عامل مهمی در یادگیری منظور شود. از همین رو سعی شده است تا آزمایش‌های ساده و جالب در مباحث مختلف به همراه فیلم‌های مناسب و کوتاه مربوط به هر مبحث گنجانده شود. امیدواریم این آزمایشگاه به عنوان تغییر روی‌کردی در کلاس‌های آموزشی دانشگاه بتواند شما را به فیزیک و مباحث مختلف آن علاقه‌مندتر کند.